top of page

Disclaimer

Wij doen er alles aan om jou op een correcte manier te begeleiden, als cliënt in onze praktijken en als cursist in onze opleidingen.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor mogelijk ongemak of eventuele schade die voortvloeit uit jouw eigen verantwoordelijkheid of handelen - bijvoorbeeld het fout of onvolledig verstrekken van gegevens, laattijdig reageren op mails, ...

Website

Het beheer van deze website is volledig in handen van Sarafijn VOF, met name Heinrike Bergmans.

Het doel van onze website is om jou op een aangename, duidelijke en overzichtelijke manier te informeren over wie wij zijn en wat onze opleidingen jou kunnen bieden.

Onze website wordt up to date gehouden.Je kan met vragen over onze website altijd bij ons terecht.

De inhoud van onze website is het resultaat van onze jarenlange praktijk- en lesgeefervaring, achtergrond en opleidingen.

Sarafijn is intellectuele eigendom van Heinrike Bergmans en copyright, dit geldt voor het logo, de teksten, foto’s en dergelijke.

 

Opleidingen

De inhoud en aanpak van onze opleidingen is een synthese van jarenlange praktijk- en lesgeefervaring, achtergrond en opleidingen.
 

Nieuwsbrieven

De nieuwsbrieven worden op regelmatige basis verstuurd naar abonnees.
De persoonsgegevens van de abonnees blijven onzichtbaar voor andere Nieuwsbriefabonnees (zie Privacy Policy). Je kan te allen tijde inschrijven en uitschrijven op onze Nieuwsbrief.

Onze nieuwsbrief is gerelateerd aan onze up to date website.

 

Algemene Voorwaarden en Privacy Policy

Je kan met jouw vragen over de Algemene Voorwaarden en de Privacy Policy terecht bij ons.
Wij behouden ons het recht voor onze Algemene Voorwaarden en Privacy Policy aan te passen indien nodig.

We do everything we can to guide you in a correct way, as a client in our practices and as a trainee in our training courses. We are not responsible for any inconvenience or damage resulting from your own responsibility or actions - for example, incorrect or incomplete information, late response to emails, etc.

Website

The management of this website is entirely in the hands of Chilibri BV (Sarafijn is a brand name under Chilibri BV), in particular Heinrike Bergmans. The purpose of this website is to inform you in a pleasant, clear and well-organised way about who we are and what our courses can offer you. Our website is kept up to date and you can always contact us if you have any questions about our website. The content of our website is the result of our years of practical and teaching experience, background and education. Sarafijn is intellectual property of Heinrike Bergmans and copyrighted, this applies to the logo, texts, photos and the like.
 

Training courses

The content and approach of our programmes is a synthesis of years of practical and teaching experience, background and training.
 

Newsletters

The newsletters are sent to subscribers on a regular basis. The personal details of the subscribers remain invisible to other Newsletter subscribers (see Privacy Policy). You can subscribe and unsubscribe to our Newsletter at any time.

General Terms and Conditions and Privacy Policy

You can contact us with your questions about the General Terms and Conditions and the Privacy Policy.We reserve the right to amend our General Terms and Conditions and Privacy Policy if necessary.


 

Disclaimer ENG
bottom of page