top of page
deepresonanceTekengebied 1-100.jpg

Social Presencing Theater

Jij voelt dat er van alles in beweging is in je omgeving en dat maakt je onzeker bij momenten. Je zoekt tools om deze onderstroom zichtbaar te maken. Kom mee ervaren hoe Social Presencing Theater ondersteunt om via het sociale veld nieuwe inzichten te verwerven.
Sarafijn - door An Epic View_.jpg
Waar gaat ‘Social Presecing Theatre' over?

Social Presencing Theater (SPT) is een sociale technologie die is ontwikkeld om systeemverandering mogelijk te maken en te vergemakkelijken. Het is ontwikkeld door een samenwerking van MIT Professor Otto Scharmer, en Arawana Hayashi, als onderdeel van het Presencing Institute.

SPT is een tak van het Presencing Institute (PI). Het is een opkomende kunstvorm die het creatieve potentieel van Theory U en presencing verkent. Het woord theater komt van het Griekse thea, wat "de handeling van het zien" betekent. Het woord theater kan worden gedefinieerd als een "plaats waar belangrijke gebeurtenissen of handelingen plaatsvinden". SPT komt voort uit de gemeenschap om die gemeenschap in staat te stellen zichzelf collectief te zien en haar opkomende toekomst uit te voeren.

Hoe transformeren we onze sociale systemen om welzijn voor iedereen te genereren? Of het nu gaat om een organisatie, een gemeenschap, een netwerk of een team, Social Presencing Theater (SPT) stelt veranderaars in staat bruikbare inzichten te verwerven in hun huidige situatie, potentiële mogelijkheden voor verandering te zien en collectief in deze mogelijkheden te stappen. Toegepast als een systeemtransformatieproces helpt SPT het collectieve bewustzijn te verschuiven en de belangrijkste belanghebbenden te mobiliseren in de richting van een duurzame toekomst.

"“If you change the way you look at things,

the things you look at change.”
Wayne Dyer

Sarafijn - door An Epic View_.jpg
Sarafijn - door An Epic View 6553.jpg
Sarafijn - door An Epic View 6568.jpg
Sarafijn - door An Epic View 6561.jpg
Sarafijn - door An Epic View 6578.jpg
Waarom deze oefenavonden?

Het is mijn diepe wens als SPT facilitator om de technieken die ik geleerd heb nog dieper te begrijpen, te oefenen en dit met gelijkgezinden die diep vanbinnen ook voelen dat vele systemen aan het veranderen zijn en we een andere, meer lichaamsbewuste aanpak nodig hebben. Verder wil ik zicht krijgen via het collectief weten, hoe en waar deze technieken een echte meerwaarde kunnen zijn.

Het is mijn verlangen om in 2023  SPT verder in te zetten en zo individuen, groepen en organisatie mee te ondersteunen inzicht te krijgen in wat de zich vormende toekomst wilt vertellen op dit moment.

Wat oefenen we?

Social Presencing Theatre kent 8 verschillende technieken die gespreid over de verschillende avonden aan bod komen. Elke avond komt sowieso de 20 min dans en 'the village' of het dorp aan bod, telkens met andere accenten.

Praktische zaken

Agenda:

 • Datum : donderdag 25 mei 2023 

  • Locatie : Oost-West Centrum, Van Schoonbekestraat 148, 1080 Antwerpen

  • Tijdstip :  van 19:00 tot 22:30u

  • Programma : 4D Mapping

  • Begeleider : Heinrike Bergmans en Cathy Lamenzo

 • Datum : donderdag 1 juni 2023

  • Locatie : Oost-West Centrum, Van Schoonbekestraat 148, 1080 Antwerpen

  • Tijdstip :  van 19:00 tot 22:30u

  • Programma : 4D Mapping

  • Begeleider : Heinrike Bergmans en Cathy Lamenzo

Kostprijs:

 • Vrije bijdrage om de kosten te dekken

Wat breng je zelf mee?

 • warme sokken of pantoffels

 • warme en vooral ook gemakkelijke kledij waarin je vlot kan bewegen (liefst laagjes)

 • een yoga matje

 • schrijfgerief

Waar houd je best rekening mee:

 • op de betreffende avonden worden foto's gemaakt met als doel leer- en marketingmateriaal te zijn. Door aanwezig te zijn, ga je hiermee akkoord. Het materiaal zal enkel gebruikt worden na goedkeuring.

 • ik zal je jouw ongezouten mening vragen over wat je ervaren hebt en het potentieel dat je ziet. Dank je wel alvast hiervoor!

 

bottom of page